Τεχνητός πάγος

Αυθεντικά Technique επαναχρησιμοποιήσιμα Dry Ice Packs, όπως χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής, το ColesOnline, το Meals on Wheels και τις περισσότερες κυβερνητικές και ιδιωτικές οργανώσεις που απαιτούν την καλύτερη δυνατή διατήρηση θερμοκρασίας.

Τεχνητός πάγος “Τechni Ice”, με ψυκτική ικανότητα 6 φορές μεγαλύτερη από τον κανονικό πάγο.

Προδιαγραφές τεχνητού πάγου

Τα πακέτα τεχνητού πάγου Techniice HDR είναι πατενταρισμένα σε διεθνές επίπεδο και είναι από τα λίγα παγκοσμίως εγκεκριμένα από το FDA για την ασφαλή χρήση με τρόφιμα και ευπαθή προϊόντα (μη τοξικά). Κάθε πακέτο ξηρού πάγου Techniice HDR αποτελείται από 24 κύτταρα τεσσάρων στρώσεων (δηλ. 2 εσωτερικές στρώσεις που περιέχουν το ψυκτικό πολυμερές και 2 πλαστικές στρώσεις υψηλής πυκνότητας)

Πακέτα τεχνητού πάγου